Biografija Ismail-ef. Smajlovića, muftije banjalučkog

 

Ismail-ef Smajlović je rođen 17. aprila 1964. godine u Zvorniku, naselje Glumina. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a potom nastavio školovanje u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu, koju je završio 1983. godine. Nakon diplomiranja na FIN-u u Sarajevu nastavio je postdiplomski studij 2000. godine na Katedri za psihologiju i pedagogiju, Odsjek porodični odgoj.

 

Prva imamska iskustva je stekao 1983. godine u gradskom džematu u Sanskom mostu, u Hamzibegovoj džamiji do odlaska na služenje vojske. Poslije povratka sa odsluženja vojske u februaru 1985. godine nastavlja imamski rad u džematu Bilalići, Odbor IZ-e Teočak, da bi na početku akademske godine započeo redovan studij na ITF, sada FIN, (Fakultet Islamskih nauka) u Sarajevu 1985. godine. Od maja 1986. godine radio je kao imam u gradskom džematu općine Kreševo i ujedno vršio dužnost Glavnog imama za područje Medžlisa Islamske zajednice Kreševo. Od 1990. godine postavljen je za imama u džematu Hrasnica u Sarajevu.

 

Potpisom sporazuma o miru u BiH 1995. godine Ismail Smajlović je postavljen za Glavnog imama u Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo od augusta 1996. g. do aprila 1998. godine, a nakon čega je radio u Gazi Husrevbegovoj medresi do 15. decembra 1999. godine, kada je na prijedlog Reisu-l-uleme imenovan za vojnog muftiju.

 

Dužnost vojnog muftije je obavljao do 2014. godine kada je imenovan za direktora Uprave za pravne i administrativne poslove, a potom od 2018. godine imenovan je za direktora Uprave za vjerske poslove. U dva mandata od 2007. godine je biran za člana Rijaseta, a od 2014-2022, bio je član Rijaseta po položaju. Od februara 2023. godine obavljao je dužnost direktora Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Odlukom Reisu-l-uleme je imenovan na dužnost muftije banjalučkog od 2024. godine.