Danas je dan Arefata, dan dove i posta

Datum objave: 29 Jul 2020
Vijesti

Danas je dan Arefata, najodabraniji dan u godini. Dan Arefata je 9. dan mjeseca zu-l-hidžeta, 12. mjeseca u hidžretskom kalendaru. To je dan u kojem se hadžije koje obavljaju hadž okupljaju na brdu Arefat u blizini Mekke. 

Post Dana Arefata je sunnet Allahovog poslanika Muhammeda a.s., kojeg su praktikovala četvorica pravednih halifa, ashabi i naši dobri predhodnici. 

Muslim prenosi hadis od ebu Katada da je Muhammed a.s. govorio: "Post dana Arefata iskupljuje grijehe iz prošle i naredne godine..."

Muslim prenosi od Aiše, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nema dana u kojem Uzvišeni Allah oslobodi više Svojih robova vatre, nego što je to dan Arefata. On im se približi i onda se ponosi njima pred melekima govoreći: Šta oni žele?"