Dova u povodu Banjalučke muradije

Datum objave: 20 Feb 2021
Vijesti

Hvala Allahu dž.š, Milostivom, Samilosnom, Uzvišenom i Plemenitom. Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjeg dana. Njega obožavamo i od Njega pomoć molimo.

Nema drugog boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, Koji sve zna i sve vidi. On iz neživog stvara živo, a od živog neživo. Sve je u znanju i odredbi kod Njega. On vječno živi. Nije postao i neće ga nestati. On je Svemoćan, sve stvara i rastvara i sve čini Svojom voljom. On je Prvi i Posljednji. U Njegovim lijepim imenima, esmau-l-husna, sadržana je ljepota Njegovog Zata.

Salavat i selam na odabranog miljenika, poslanika Muhammeda, našeg resuli ekrema, nebiji-l-muhterema, hvaljenog Muhammeda, slavljenog Ahmeda, odabranog Mustafu.

Molimo Te o Allahu naš, Gospodaru svega što je na nebesima i zemlji, ukabuli i u sevap upiši ovaj naš večerašnji ibadet i zikr kojeg činimo u povodu noći želja, Lejletu-l-regaib- Amin!

Molimo Te o Bože naš, Koji primaš i uslišavaš dove, molimo te primi i ukabuli naše dove koje Ti učimo iz dubine naših duša i izgovaramo iz skrivenih dijelova naših srca. Amin!

Molimo Te, o Ti, Koji imaš moć nebesa i zemlje. Tako Ti Tvoje Uzvišenosti, tako Ti Tvoje Svetosti, tako Ti Tvoje svjetlosti, tako Ti Tvog Aršur-r-Rahmana, tako ti Tvojih plemenitih meleka, tako Ti Tvojih odabranih poslanika i vjerovjesnika, tako Ti tvojih kitaba i suhufa i tako Ti sedam nebesa i sedam zemalja i tako Ti Tvojih evlija i tako Ti Tvojih predanih robova, Ti si Gospodar svega, pa Te molimo oprosti nam naše grijehe i ukabuli, primi naše dove. Amin!

Samo Ti znaš naše potrebe, naše želje, naše boli i naše patnje, naša osjećanja i radosti. Svaku Tvoju odredbu prihvatamo vjerujući u Tebe, jer Ti znaš što je za nas najkorisnije. Zato mi u Tebe vjerujemo, na Tebe se oslanjamo i u Tebe se pouzdavamo. Amin!

Molimo Te da iz obilja Svoje milosti obaspeš rahmetom sve večeras prisutne, učesnike i slušaoce, musafire i domaćine, mlade i stare, bolesne i zdrave. Amin!

Molimo Te večeras, u ovoj noći želja za one koji nisu sa nama iz opravdanih razloga, da im podariš radost života, sretnost potomstva, sigurnost oprskrbe, susreta sa dragim osobama, posjetu rodnoj grudi i zavičaju, a one koji su preselili na onaj, bolji svijet, Ahiret, smjesti u džennetske perivoje i podari nam radost susreta sa njima i oprost grijeha. Amin!

Molimo Te, o Bože naš, za mir i slogu među ljudima, molimo Te sačuvaj nas od rata i ratnih stradanja, od potresa i zemljotresa, od poplava i teških bolesti i iskušenja. AMIN!

Banja Luka 20.02.2021. godine