Završen program interaktivnog edukativnog druženja članova Mreže mladih Bihaćkog i Banjalučkog muftijstva

Datum objave: 21 Nov 2022
Aktuelnosti

U Centru za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u Sarajevu danas je podjelom certifikata završen trodnevni program interaktivnog edukativnog druženja članova i koordinatora Mreže mladih Bihaćkog i Banjalučkog muftijstva.

Program su realizovali Uprava za vjerske poslove i Uprava za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini u saradnji sa pomenutim muftijstvima.

Certifikate su učesnicima seminara dodijelili dr. Enes Svraka, voditelj Odjela za mekteb i mlade u Upravi za vjerske poslove, i mr. Medina Mehmedović Mulalić, voditelj Odjela za saradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama u Upravi za vanjske poslove i dijasporu.

- Važno mi je što sam čuo da su vaši utisci o ovom programu pozitivni. Želim sebe i vas podsjetiti na riječi Poslanika a.s. koji je najboljim čovjekom opisao onoga koji koristi drugima. Mislim da je jedan od ciljeva ovih druženja i to da naše kompetencije podignemo na viši nivo, kako bismo bili na usluzi našoj društvenoj zajednici - poručio je dr. Svraka ovim aktivistima.

Na tragu sadržaja ovih radionica, u formi savjeta je poručio mladima da, kao različiti karakteri, mogu ostvarivati svoje uloge unutar društvenih procesa.

- Ima poslovica koja kaže "Vodi, ili slijedi ili ne smetaj." Oni koji imaju kompetencije da vode procese, važno je da koriste te kompetencije. Bitno je da i oni koji nisu vođe, pronađu načina za pomoć i podršku vođama. Trebamo se, dakle, smjestiti u jednu od prve dvije skupine, nikako u treću - kazao je dr. Svraka.

Naglašavajući značaj razumijevanja vlastitih postupaka, mr. Mulalić je tokom zaključnih razmatranja poručila kako je važno osvijestiti svrsishodnost onoga što pojedinac radi.

- Trebamo sebi postavljati tri pitanja; "Šta?, Kako? i Zašto?". Na prva dva pitanja možemo poprilično jednostavno odgovoriti. Znamo šta radimo, a uglavnom znamo i načine na koje to činimo. Na pitanje "Zašto?" je malo teže odgovoriti, ali je važno da pokušamo dati svrhu našim postupcima odgovaranjem na njega. Osvijestimo li razloge zbog kojih nešto činimo, sebe spašavamo povodljivosti za drugima, ali i dajemo svrhu i smisao vlastitim postupcima - istakla je mr. Mulalić. 

Za učesnike ovog programa bili su pripremljeni edukativni sadržaji koji tretiraju rad na razvoju karijere, lično pozicioniranje, različite aspekte komunikacije, motivaciju, omladinski aktivizam, timski rad, te donošenje odluka.

Tematske radionice i predavanja su vodili Jasmin Hasančević i Valdet Peštalić.

Pored edukativnog, za aktiviste je bio pripremljen i rekreativni dio koji je uključivao posjete znamenitostima Sarajeva s vodičima, te kulturno-zabavni sadržaj.

(Preporod.info)